ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ"

Код ЄДРПОУ:03564269
Телефон:0322402025
E-mail:kvvs@emitents.com
Юридична адреса:79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.КНЯГИНІ ОЛЬГИ, будинок 114

Відомості про товариство

Код ЄДРПОУ: 03564269
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ"
Скорочене найменування: ПРАТ "КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ"
Юридична адреса: 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.КНЯГИНІ ОЛЬГИ, будинок 114
Фактична адреса: 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.КНЯГИНІ ОЛЬГИ, будинок 114
Голова виконавчого комітету: Верлінський Олег Борисович
Голова Наглядової ради: Дігтяр Сергій Олександрович
Код території за КОАТУУ: 4610136900
Регіон: Львівська область
Зберігач,
що обслуговує емітента:
Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів"
Депозитарій,
що обслуговує емітента:
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Державна реєстрація

Дата реєстрації: 2002-04-17
Орган: Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД: 93.11
Найменування: Функціювання спортивних споруд

Цінні папери(ЦП)

Код ISIN: UA4000091391
Вид ЦП: Акції прості іменні
Номінальна вартість(грн.): 1,00 грн.
Розмір стаутного капіталу(грн.): 3614642
Кількість ЦП(грн.): 3614642

Контакти

Телефон: 0322402025
Факс: 0322402025
E-mail: kvvs@emitents.com

Новини сайту

Розпочав свою робуту корпоративний сайт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ".

05.12.2016р.

Згідно інформації, отриманої емітентом 01.12.2016 року від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Про більш детальну інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

21.12.2016р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Приватне акціонерне товариство «КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» розміщає річну інформацію емітента цінних паперів за 2015 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

31.03.2017 р.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» (далі – Товариство), місцезнаходження: 79060, Львівська область, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114 повідомляє про те, що 05 травня 2017 року о 10.00 год. за адресою: 79060, Львівська область, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114 (в кабінеті Голови наглядової Товариства) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

У відповідності до вимог ст. 35, ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам Товариства (їх уповноваженим представникам) надаються для ознайомлення проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 05 травня 2017 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

28.04.2017р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Приватне акціонерне товариство «КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» розміщає річну інформацію емітента цінних паперів за 2016 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

10.05.2017р.

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 05.05.2017 року (Протокол № 01/17) прийнято рішення про припинення діяльності емітента в результаті перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 05.05.2017 року (Протокол № 01/17) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

09.08.2017 р.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» (далі – Товариство), місцезнаходження: 79060, Львівська область, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114 повідомляє про те, що 14 вересня 2017 року о 14.00 год. за адресою: 79060, Львівська область, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.114 (в кабінеті Голови комісії з припинення Товариства) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

У відповідності до вимог ст. 35, ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам Товариства (їх уповноваженим представникам) надаються для ознайомлення проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 14 вересня 2017 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".